Brolis Benediktas kviečia į mozaikinio fasado atidengimo ir atidarymo iškilmes.