Brolių pranciškonų iš Ukrainos žinios

Pasiekė brolių pranciškonų iš Ukrainos žinios :

"24 февраля, Неожиданно Росия напала на нашу страну и наша жизнь полностью изменилась. Мы научились прятаться на звук сирены. Мы научились помогать незнакомым до сих пор людям. Но главное - мы начали усердно молиться к Богу за мир! Братья Меньшие Францисканцы остались на своих местах чтобы поддерживать людей, чтобы организовывать помощь. Помощь сейчас в основном это продукты и предметы первой необходимости. А также помощь для волонтёров территориальной обороны, солдатам добровольцам которые пошли защищать нашу страну от русского врага а также помощь батальону госпитальеров, которые в основном нуждаются в медикаментах и предметах первой медицинской помощи. Мы примем каждую помощь, чтобы потом поделится ею с нуждающимися! С одной стороны есть те, которые убивают, а с другой наши друзья по всему миру которые оказывают очень сильную поддержку и помощь! Человечность победит! Мир победит! Украина это 100% Украина!" "

Vasario 24 dieną Rusija netikėtai užpuolė mūsų šalį ir mūsų gyvenimas visiškai pasikeitė. Mes išmokome pasigirdus sirenoms slėptis. Mes išmokome pagelbėti iki šiol mums nepažįstamiems žmonėms. Bet svarbiausia - iš širdies pradėjome melstis Dievui už taiką! Mažesnieji broliai Pranciškonai liko savo vietose, kad palaikytų žmones ir , kad organizuotų pagalbą. Dabar dažniausia pagalba tai yra maisto produktais ir pirmiausio būtinumo priemonės. Taip pat reikalinga pagalba krašto apsaugos savanoriams, kareiviams savanoriams, kurie išėjo ginti mūsų šalies nuo priešų rusų. Dar reikia pagalbos Hospitalierių ordinui, kuriems dažnai trūksta medikamentų ir pirmosios pagalbos priemonių. Mes priimsime visokią pagalbą, kad perduotume ją tiems, kam jos reikia! Vienoje pusėje yra tie, kurie žudo, bet kitoje mūsų draugai visame pasaulyje, kurie teikia stiprų palaikymą ir pagalbą! Žmogiškumas nugalės! Taika nugalės! Ukraina tai 100% Ukraina!"

Nuoširdžiai prašome aukoti broliams, vykdantiems kilnius darbus, paremti galima tiesiai Eurais €:

Beneficiary (Бенефіціар) IBAN UA 32 322001 00000 2620 6303 2036 48

Account No 26206303203648 Receiver SABADAKH DMYTRO, 32500,

Ukraine, reg. Khmelnytska, district. Vinkovetskyi, pgt. Vinkivtsi, st. Sobornoi Ukrainy, build. 12, fl. 6

Account with Institution (Банк Бенефіціара) Bank JSC UNIVERSAL BANK City KYIV, UKRAINE

Swift code UNJSUAUKXXX

Būtina užrašyti aukos paskirtį: humanitarian aid.

Nuoširdžiai prašome dalintis su visais geros valios žmonėmis.