Pal. Lucienas Botovasoa OFS

Balandžio 14 d.

1947 m. balandžio 14 d. Madagaskare mirė palaimintasis Lucienas Botovasoa OFS (gim. 1908), kankinys, mokytojas ir chorvedys, uoliai sekė šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu, karo dėl Madagaskaro nepriklausomybės metu valdžią užgrobęs krikščionių nekenčiantis karaliukas, įsakė nukirsti galvą Lucienui, tai padarė jo buvę mokiniai, už kuriuos jis prieš mirtį meldėsi: "O Dieve, atleisk čia esantiems mano broliams, nes jie turi atlikti labai sunkią pareigą mano atžvilgiu. Tegul mano kraujas pralietas ant šios žemės pasitarnauja mūsų šalies atpirkimui." Ši malda taip paveikė Lucieną pasmerkusį karalių, kad šis netrukus atsivertė. (https://saintscatholic.blogspot.com/.../blessed-lucien...)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021