Pal. Baltramiejus Bompedonis OFS

1310 m. gruodžio 12 d. Italijoje sesę Mirtį susitiko pal. Baltramiejus
Bompedonis OFS (gim. 1227), kunigas, vienturtis didikų sūnus, nepakluso
tėvui, planavusiam jo gyvenimą, ir pabėgo į benediktinų vienuolyną,
slaugė sergančius vienuolius, vėliau tapo pasauliečiu pranciškonu ir
kunigu, tarnavo raupsuotiesiems ir paskutinius 20 savo gyvenimo metų
praleido raupsuotųjų kolonijoje.
(http://www.bibbiafrancescana.org/santorale/bartolo-bompedoni-da-san-gimignano-sacerdote-e-francescano-secolare-1227-1310-beato/)

Paruošė, Vytautas Jakelis