JUBILIEJUS BE DŽIAUGSMO

Arvydas Juozaitis

1941 metų BIRŽELIO SUKILIMAS.

1941 m. birželio 22 d. įvyko Vokietijos įsiveržimas į sąjungininkės TSRS imperijos teritoriją, jis pažadino Lietuvos aktyvistų frontą, ryžtingai pradėjusį ginkluotą sukilimą. Sukilimo tikslas buvo pasiektas - Lietuvos Respublikos atkūrimas paskelbtas, o iki ateinant vokiečių karinei valdžiai Kaune atkurta Kremliaus jėgų sunaikinta Lietuvos administracija.

Birželio sukilimas - tai vilties nepraradusių patriotinių jėgų bandymas pasakyti sau ir pasauliui, kad negali būti nutylimas 1940 metais įvykęs istorini tragizmas - "laisvanoriškai" likviduota nepriklausoma Lietuvos Respublika. Ne - garbė, kad ir suminta, pakilo, savigarba, kad ir pažista, pakėlė galvą.

Tai buvo didvyriškas ir pasmerktas žingsnis, toli gražu ne pirmas Lietuvos istorijoje.

Jau birželio 28 d. vokiečiai įsakė paleisti lietuvių ginkluotus dalinius, o dar po savaitės Lietuvos Laikinoji vyriausybė buvo priversta nutraukti veiklą.


Vilties Miestas, 2021