Pal. Bentivolijus Bonietis OFM

     1232 m. gruodžio 25 d. San Severine mirė pal. Bentivolijus Bonietis
(gim. 1188) OFM, kurį šv. Pranciškus Asyžietis asmeniškai priėmė į
Mažesniųjų brolių ordiną. Brolis Bentivolijus buvo kupinas meilės ir
gailestingumo, kartą, kai jis skelbė Evangeliją, žvaigždė sužibo jam ant
kaktos, ir visas jo kūnas švytėjo, atsivertė daugybė žmonių, jo įkvėpti
San Severino klebonas ir du jo broliai taip pat tapo pranciškonais.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021