Šv. Bernardas iš Korleonės OFM Cap.

1667 m. sausio 12 d. Sicilijoje mirė šventasis Bernardas iš Korleonės (gim. 1605) OFM Cap., augo batsiuvio šeimoje, jaunystėje buvo vaidingas, linkęs į smurtą, 19 metų amžiaus jau buvo geriausias fechtuotojas Sicilijoje, 1624 m. dvikovoje sunkiai sužeidė kilmingą varžovą, atsivertė ir pasiprašė į Mažesniųjų brolių kapucinų ordiną. Visiškai atsidavė Dievui ir stengėsi būti kaip Kristus herojiškos meilės ir nuoširdžios atgailos darbais. Žemės drebėjimo Palerme metu meldėsi prie tabernakulio kaip Mozė: "Viešpatie, nusiramink, būk mums švelnus. Maldauju Tavo malonės, Viešpatie! Trokštu Tavo malonės!". Ir žemės drebėjimas liovėsi. Turėjo gyvūnų išgydymo dovaną. (Iš https://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20010610_ber-da-corleone_en.html)

Paruošė, Vytautas Jakelis