Pal. Bonaventūras Barselonietis OFM

Rugsėjo 11 d.

1684 m. rugsėjo 11 d. mirė pal. Bonaventūras Barselonietis OFM (gim. 1620). Nesiekė tapti kunigu, nes kaip ir šv. Pranciškus Asyžietis, jautėsi nevertas, 17 metų gyveno įvairiuose Katalonijos vienuolynuose – virė, slaugė ligonius, sargavo, elgetavo. 1658 m. išsiųstas į Italiją, netoli Romos įkūrė keturis Mažesniųjų brolių vienuolynus, griežtai besilaikančius šv. Pranciškaus regulos, pradėjo rekolekcijų ir dvasinio meditavimo judėjimą, Buvo popiežių Aleksandro VII, Klemenso IX, Klemenso X ir Inocento XI patarėjas. (https://catholicsaints.info/blessed-bonaventure-of-barcelona/)

Paruošė, Vytautas Jakelis