Palaimintieji Achilas (Juozapas) Puchala OFM Conv. ir Hermanas (Karolis) Stempienis OFM Conv.

Liepos 19 d.

1943 m. liepos 19 d. dabartinės Baltarusijos teritorijoje gestapininkų buvo nukankinti du jauni (32 ir 33 metų) pranciškonai konventualai, kankiniai, kunigai iš Ivenčiaus vienuolyno – palaimintieji Achilas (Juozapas) Puchala (gim. 1911) ir Hermanas (Karolis) Stempienis (gim. 1910). Jie darbavosi tuometinės Vilniaus arkivyskupijos Peršojų parapijoje, nepanoro pabėgti nuo pavojaus ir palikti savo parapijiečių. Tokios ištikimybės kaina buvo žiaurūs kankinimai ir galiausiai mirtis nacių padegtoje daržinėje.https://catholicsaints.info/blessed-jozef-puchala/)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021