2022 m. BALANDŽIO MĖN. MIŠIŲ LAIKAS IR ŠVENTĖS

BALANDŽIO 3 d., V - asis GAVĖNIOS SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val., 13.00 val. ir 15.00 val.

BALANDŽIO 10 d., VERBŲ SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val., 13.00 val. ir 15.00 val.

VELYKINIS TRIDIENIS:

BALANDŽIO 14 d., DIDYSIS KETVIRTADIENIS
PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS – 18.00 val.

BALANDŽIO 15 d., DIDYSIS PENKTADIENIS
KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS - 18.00 val.

BALANDŽIO 16 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
DIEVIŠKOS TYLOS DIENA

BALANDŽIO 16 d., VELYKNAKČIO MIŠIOS – 21.00 val.

BALANDŽIO 17 d., SEKMADIENĮ - KRISTAUS PRISIKĖLIMAS (VELYKOS)
MIŠIOS – 11.00 val. ir 15.00 val.

BALANDŽIO 18 d., PIRMADIENĮ – VELYKŲ ANTROJI DIENA
MIŠIOS – 11.00 val.

BALANDŽIO 24 d., II – asis VELYKŲ SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. – 13.00 val. – 15.00 val.

GEGUŽĖS 1 d., III – asis VELYKŲ SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA
MIŠIOS – 11.00 val. – 13.00 val. – 15.00 val.

VELYKOS – ŠVENTĖ KIEKVIENAI MŪSŲ GYVENIMO AKIMIRKAI!