Pal. Jonas Eugenijus Antoninas Bajevskis OFM Conv.

Gegužės 8 d.

1941 m. gegužės 8 d. Aušvico konclageryje mirė palaimintasis Jonas Eugenijus Antoninas Bajevskis OFM Conv. (gim. 1915 m. Vilniuje), kunigas, kankinys, vienturtis pasiturinčių vilniečių sūnus, pasirinko pranciškonišką neturto kelią Niepokalianovo vienuolyne, buvo šv. Maksimilijono Kolbės bendradarbis, nacių suimtas ir išvežtas į Aušvicą pasiaukojančiai tarnavo kaliniams, nuolat kartodamas: "Esu prikaltas prie kryžiaus kartu su Kristumi." Susirgo šiltine ir mirė pasakęs: "Perduokite mano broliams Niepokalianove, kad miriau ištikimas Kristui ir Marijai." (http://www.santiebeati.it/dettaglio/92574)

Paruošė, Vytautas Jakelis