Šv. Paskalis Bailonas OFM

Gegužės 17 d.

1592 m. gegužės 17 d. Ispanijoje mirė šv. Paskalis Bailonas OFM (gim. 1540). Jo tėvai buvo neturtingi žmonės, ir Paskaliui teko to vargo ragauti nuo pat jaunystės. Iki 24 metų jis ganė svetimas avis, nemokėjo skaityti ir rašyti, bet buvo labai pamaldus. Paskui tapo pranciškonu ir kaip paprastas broliukas prisijungė prie šv. Petro Alkantariečio pasekėjų, griežtų reformų Bažnyčioje šalininkų, grupės. Kartais taip susitelkdavo maldai, jog nepajusdavo, kaip dvasios pagavime pakildavo nuo žemės. Paskalis plačiai pagarsėjo savo pamaldumu Švenčiausiam Sakramentui. Eucharistinių kongresų, piemenų ir virėjų globėjas. (https://catholicsaints.info/saint-pascal-baylon/)

Paruošė, Vytautas Jakelis