Aušrinės laiškas Kalėdų Seneliui

Tikėjimo ir vilties stebuklas gyvena net pačioje mažiausioje širdelėje. Tarpsta, plazdena šildydamas vaikystę, šalia esančius. Reikia tik atsargiai pabelsti ir... gali išgirsti, ką jis kužda...

Vilties Miestas, 2021