Aušrinės laiškas Kalėdų Seneliui

Tikėjimo ir vilties stebuklas gyvena net pačioje mažiausioje širdelėje. Tarpsta, plazdena šildydamas vaikystę, šalia esančius. Reikia tik atsargiai pabelsti ir... gali išgirsti, ką jis kužda...