Apie trapumo stiprybę su broliu kun. Astijumi

XTV laidoje ...LINK TIESOS.