Pal. Liudvika Albertoni OFS

1533 m. sausio 31 d. Romoje mirė palaimintoji Liudvika Albertoni OFS
(gim. 1474), mistikė,  kilusi iš turtingos šeimos, ištekinta prieš savo
valią buvo gera žmona, pagimdė tris dukteris, 32 metų amžiaus likusi
našle visus turtus išdalino vargšams ir buvo praminta "vargšų motina."
Patirdavo religines ekstazes, kurių metu pakildavo į orą.
(
http://www.santiebeati.it/dettaglio/91117)

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021