II Advento sekmadienis

            Dykumoje nėra aido ir šaukiančiojo balso niekas negirdi, nebent stovintis šalia jo. Tą gražų šaukiančiojo tembrą pasistenkime įžodinti, kad jis mumyse taptų kūnu: “Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!” Mielieji, savo širdies žodžiais perduokime bičiuliams šios gerosios ir džiugiosios evangelijos pagal Morkų pradžią. Krikščioniškas būvis su Dievu išlaisvina iš  senojo įstatymo, - priimkime Dievo Dvasią, kuri mus pirmoji pamilo ir teikia gyvybę.

 Gruodžio 6 d. – šv. Mišių laikas:

11.00 val. šv. Mišių celebrantas kun. Algirdas Malakauskis, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras.

13.00 val. šv. Mišias, su besiruošiančiais pirmajai komunijai, švęs kun. Gintautas Jančiauskas

     Jau keletas sekmadienių Telšių šv. Antano Paduviečio katedroje skaitoma žemaitiškai Visuotinė (bendruomeninė) malda.  Kadangi yra įvairių žemaičių kalbos atmainų, tekstą pateikiame normine žemaičių kalba pagal Juozo Pabrėžos monografiją “Žemaičių kalba ir rašyba” (Šiauliai, 2019).  

Visuotinė malda. 2020 m. groudė 6 d.

Kun.: Bruolē i sēserės, priimkem Juona Krikštītuojė kvėitėma teisomu i švėntomu ruošti kieli atenontem Viešpačiou i su pasitikiejėmu maldaukem:

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Atēk, Viešpatie, i padiek sāva bažnīčē atsinaujinti Dvasiuo i ištikimā skelbti Evangelija.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Atēk, Viešpatie, pas Kataliku Bažnīčės ganītuojus i patarnautuojus, ka visuomet Tavi turiedami savuojė gīvēnėma kelruodžiu, būtom dvāsinė gīvēnėma pavīzdēs.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Atēk, Viešpatie, pas žēmės tautun valdončiūsius, ka īsiklausītom ī Tāva vālė, skelbama bažnīčės muokīmė, i rīžtumēs vadovauti teisingā i garbingā.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Atēk, Viešpatie, pas vienišus, prisliegtus, sergončius, mėrštončius, numun natēkusius i baimie īkalintus žmuonės. Lēsk anims atrāsti vėlti i pagouda Tavie.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Atēk, Viešpatie, i mūsa bėndruomenės, ka vėsė atgailaujontės i išpažīstontės sāva nuodėmės patėrtu Tāva begalini gailestingoma.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Pažvelk, Viešpatie, i mūsa mirusiūsius i meilingā priimk anus i sāva išrinktūju būri.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Vad.: Meldam, ka ī altuoriaus garbė būtom iškelts mūsa vīskups Vincents Borisevičius i kiti tuo verti mūsa tautietē.

Visi: Atēk, Viešpatie Jiezau!

Kun.: Atēk,  Viešpatie Jiezau, i pripėldīk mumis sāva Dvasė, ka Tavie atpažintumiem Tieva siūstoji korti naujė dongu i naujė žēmė. Tu gīveni i viešpatauji par omžius.   

Visi: Amėn.

 

Vilties Miestas, 2021