2024 M. VASARIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Vasario 4 d. – V eilinio laiko sekmadienis

Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Vasario 11 d. – Sekmadienis, PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA

Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Vasario 14 d. – PELENŲ TREČIADIENIS

Mišios 18.00 val.

Vasario 16 d. - LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA

Mišios 18.00 val.

Vasario 18 d. – I Gavėnios sekmadienis

Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Vasario 25 d. – II Gavėnios sekmadienis

Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos 18.00 val.,

Šeštadienį - pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!