2024 M. KOVO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Kovo 3 d. – III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Kovo 4 d. – ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS

Kovo 10 d. – IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Kovo 11 d. – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena
Mišios 11.00 val.

Kovo 17 d. – V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

Kovo 19 d. – ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS
Mišios 18.00 val.

Kovo 24 d. – KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. ir 13.00 val.

PRASIDEDA DIDŽIOJI SAVAITĖ

Kovo 31 d. Jūsų laukia didžiausia metų iškilmė - VELYKOS ( ne renginys)!!!

Mes neatskiriami nuo Kristaus; Jis įveikė mirties valdas! ALELIUJA!!!