2023 M. VASARIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Vasario 2 d. – PASAULINĖ DIEVUI PAŠVĘSTO GYVENIMO DIENA. MELDŽIAMĖS UŽ VIENUOLIUS IR NAUJUS KANDIDATUS.
Mišios 18.00 val.

Mišios Žemaičių Kalvarijoje 12.00 val.

Sausio 5 d. – V eilinis SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Vasario 11 d. – šeštadienis - PASAULINĖ LIGONIŲ DIENA.
Mišios 14.00 val.

Vasario 12 d. – VI eilinis SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Vasario 16 d. – ketvirtadienis LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Mišios 18.00 val.

Vasario 19 d. – VII eilinis SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Vasario 22 d. – trečiadienis - PELENŲ DIENA
Mišios 18.00 val.

Vasario 26 d. – I gavėnios SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos tik antradienį ir trečiadienį 18.00 val.,
Šeštadienį - pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!

Br. Benediktas