2023 M. SAUSIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Sausio 1 d. – SEKMADIENIS – Švč. Mergelė Marija, Dievo gimdytoja
Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Sausio 6 d. – PENKTADIENIS – Kristaus Apsireiškimas / Trys Karaliai

Sausio 8 d. – SEKMADIENIS – Kristaus Krikštas
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Sausio 15 d. – SEKMADIENIS – II eilinis sekmadienis
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Sausio 22 d. – SEKMADIENIS – Dievo Žodžio sekmadienis
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Sausio 29 d. – SEKMADIENIS – IV eilinis sekmadienis
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos tik antradienį ir trečiadienį 18.00 val.,
Šeštadienį - pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!

Br. Benediktas