2023 M. RUGPJŪČIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Rugpjūčio 6 d. – Sekmadienis. Kristaus atsimainymas
Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Rugpjūčio 11 d. – Penktadienis
Šv. Mišios 11.00 val.– melsimės su autizmo spektrą turinčiais vaikais ir jų tėveliais
Šv. Mišios 18.00 val. Šv. Klara, klarisių vienuolyno įkūrėja

Rugpjūčio 13 d. – Sekmadienis
Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Rugpjūčio 15 d. – Antradienis. ŽOLINĖ. Švč. M. Marijos Ėmimas į Dangų
Šv. Mišios 11.00 val. ir 18.00 val.

Rugpjūčio 20 d. – Sekmadienis
Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Rugpjūčio 27 d. – Sekmadienis
Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

POST SCRIPTUM:
1. Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos 18.00 val.
2. Pirmadieniais šv. Mišių nėra
3. Šeštadieniais – šv. Mišios švenčiamos pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!
4. Kiekvieną savaitės antradienį šv. Mišios skirtos šv. Antano Paduviečio garbei. Po pamaldų – palaiminimas šv. Antano relikvija