2023 M. LIEPOS MĖN. PAMALDŲ TVARKA

2023 LIEPOS MĖN. PAMALDŲ TVARKA

Liepos 2 d. – SEKMADIENIS – Šv. Mišios 11.00 ir 15.00 val.

Liepos 6 d. - VALSTYBĖS DIENA – Mišios 18.00 val.

( 21.00 val. – mūsų bažnytėlėje drauge su pasaulio lietuviais giedosime mūsų valstybės himną).

Liepos 9 d. – SEKMADIENIS - Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Liepos 15 d. – Šv. Bonaventūras (1221-1274), pranciškonas, kardinolas

Liepos 16 d. – SEKMADIENIS – Šv. Mišios 11.00; 15.00 ir 18.00 val.

Liepos 22 d. – Šv. Marija Magdalietė

Liepos 23 d. – SEKMADIENIS - Šv. Mišios 11.00 ir 15.00 val.

(Pasaulinė senelių ir pagyvenusių žmonių diena)

Liepos 30 d. – SEKMADIENIS – Šv. Mišios 11.00 ir 15.00 val.

POST SCRIPTUM:
1. Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos 18.00 val.
2. Pirmadieniais šv. Mišių nėra.
3. Šeštadieniais – šv. Mišios švenčiamos pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!
4. Kiekvieną savaitės antradienį šv. Mišios skirtos šv. Antano Paduviečio garbei. Po pamaldų – palaiminimas šv. Antano relikvija.

close shot of yellow flowers
close shot of yellow flowers