2023 M. LAPKRIČIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

1 d. - VISI ŠVENTIEJI – IŠKILMĖ, Mišios 18.00 val.

2 d. - MIRUSIŲJŲ MINĖJIMO DIENA – IŠKILMĖ, Mišios 18.00 val.

3 d. - ŠV. HUBERTAS, MEDŽIOTOJŲ GLOBĖJAS, Mišios 18.00 val

5 d. XXXI EILINIS SEKMADIENIS – IŠKILMĖ, Mišios 11.00 ir 13.00 val.

11 d. - ŠV. MARTYNAS – PRIVALOMAS MINĖJIMAS, Mišios 18.00 val.

12 d. XXXII EILINIS SEKMADIENIS – IŠKILMĖ, Mišios 11.00 ir 13.00 val.

16 d. - ŠVČ. MERGELĖ MARIJA,
GAILESTINGUMO MOTINA – IŠKILMĖ, Mišios 18.00 val.

19 d. XXXIII EILINIS SEKMADIENIS – IŠKILMĖ, Mišios 11.00 ir 13.00 val.

22 d. - ŠV. CECILIJA, MERGELĖ, KANKINĖ – PRIVALOMAS MINĖJIMAS

26 d. XXXIV EILINIS SEKMADIENIS - IŠKILMĖ
KRISTUS, VISATOS VALDOVAS, Mišios 11.00 ir 13.00 val.

30 d. - ŠV. ANDRIEJUS, APAŠTALAS – ŠVENTĖ, Mišios 18.00 val.

DARBO DIENOMIS MIŠIOS ŠVENČIAMOS 18.00 VAL.

ŠEŠTADIENIAIS – JUMS PATOGIU LAIKU!!!