2023 M. KOVO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

KOVO 4 d. –ŠEŠTADIENIS – Šv. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Mišios 14.00 val. – meldžiamės drauge su onkologiniais ligoniais ir jų artimaisiais

KOVO 5 d. – II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

KOVO 9 d. – Švč. SAKRAMENTO ADORACIJA
Nuo 8.00 val. iki 18.00 val.

KOVO 12 d. – III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

KOVO 18 d. – VYRŲ MALDOS DIENA - ŠLOVINIMO KONFERENCIJA: „Atrask save tarp šv. Patriko ir šv. Juozapo“
Registracijos pradžia: 9.30 val.; 16.00 val. – iškilmingas vyrų palaiminimas

KOVO 19 d. – IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

KOVO 20 d. PIRMADIENIS – ŠV. JUOZAPAS, MARIJOS SUŽADĖTINIS

KOVO 25 d. – ŠEŠTADIENIS - VIEŠPATIES APREIŠKIMAS
Mišios 14.00 val.

KOVO 26 d. – SEKMADIENIS – V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Mišios 11.00 val. 13.00 val. ir 15.00 val.

Šiokiadieniais šv. Mišios švenčiamos tik antradienį ir trečiadienį 18.00 val.,
Šeštadienį - pagal atskirą susitarimą ir jums pageidaujamą laiką!
Br. Benediktas