2023 M. GRUODŽIO MĖN. PAMALDŲ TVARKA

GRUODŽIO 3 d. I – asis ADVENTO SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 13.00 val.

GRUODŽIO 8 d. ŠVČ. M. MARIJOS NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS
Penktadienis. MIŠIOS 18.00 val.

GRUODŽIO 10 d. II – asis ADVENTO SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 13.00 val.

GRUODŽIO 13 d. Šv. LIUCIJA, 3 amžiaus kankinė
Trečiadienis. MIŠIOS 8.00 val.

GRUODŽIO 17 d. III asis ADVENTO SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. ir 13.00 val.

GRUODŽIO 24 d. IV - asis ADVENTO SEKMADIENIS
MIŠIOS – 11.00 val. IR 13.00 val.

GRUODŽIO 24 d. KRISTAUS GIMIMO VIGILIJA
MIŠIOS – 21.00 val.

GRUODŽIO 25 d. KRISTAUS GIMIMAS - KALĖDOS
MIŠIOS – 11.00 val. IR 13.00 val.

GRUODŽIO 26 d. Šv. STEPONAS, pirmasis kankinys
MIŠIOS – 18.00 val.

GRUODŽIO 31 d. I - asis SEKMADIENIS PO KALĖDŲ
MIŠIOS – 11.00 val. ir 13.00 val.

GRUODŽIO 31 d. PASITINKAME NAUJUOSIUS 2024 METUS
MIŠIOS – 21.00 val. – IŠKILMINGAS PALAIMINIMAS

Melskimės, kad asmenys, turintys fizinį ar psichinį ribotumą, būtų visuomenės dėmesio centre. Melskimės už mūsų teritorijoje 2024 m. pradedamą statyti Tėvo Jurgio Pabrėžos vaistažolių cechą – Sensory GreenHug – kuriame bus įdarbinami ASS diagnozuoti asmenys.