2023 DIDŽIOJI SAVAITĖ. VELYKOS

Balandžio 3 d. – DIDYDIS PIRMADIENIS
Balandžio 4 d. – DIDYSIS ANTRADIENIS
Balandžio 5 d. – DIDYSIS TREČIADIENIS

VELYKINIS TRIDIENIS

Balandžio 6 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS
Šv. Mišios – 18.00 val.

Balandžio 7 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS
Kristaus kančios pamaldos – 18.00 val.

Balandžio 8 d. – VELYKNAKTIS
Šv. Mišios vakare, 21.00 val.

Balandžio 9 d. – Kristaus Prisikėlimas - VELYKOS
Šv. Mišios 11.00 val. ir 15.00 val.

Balandžio 10 d. – VELYKŲ ANTROJI DIENA (Pirmadienis)
Šv. Mišios 11.00 val.

Balandžio 11 d. – VELYKŲ TREČIOJI DIENA
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 12 d. – VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 13 d. – VELYKŲ PENKTOJI DIENA
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 14 d. – VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA
Šv. Mišios 18.00 val.

Balandžio 15 d. – VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA (Šeštadienis)
Šv. Mišios 8.00 val.

Br. Benediktas