Gruodžio 4 d. Pal. Petras Sienietis OFS

1289 m. gruodžio 4 d. mirė palaimintasis Petras Sienietis (gim. apie
1189), pasaulietis pranciškonas, šukų gamintojas, likęs našliu dirbo
slaugytoju pranciškonų ligoninėje, laikė save plepiu, todėl gyveno
tylėdamas, buvo mistikas, darė stebuklus. Manoma, kad Dantė aprašė jį
kaip šukų pardavėją savo "Dieviškojoje komedijoje."

Paruošė,

Vytautas Jakelis

Vilties Miestas