Gruodžio 8 d.

     ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS, VISOS PRANCIŠKONIŠKOSIOS ŠEIMOS GLOBĖJOS, NEKALTASIS PRASIDĖJIMAS

     Jėzaus Kristaus ir Mergelės Marijos veidų kompiuterinė rekonstrukcija
pagal Turino drobulę.

Vilties Miestas, 2021