Gruodžio 16 d.

     1916 m. gruodžio 16 d. Lenkijoje mirė pal. Honoratas Kožminskis (gim. 1829) OFM Cap, kunigas, rašytojas, iš dvidešimt šešių Honorato įkurtų vienuolijų šiandien pasaulyje gyvuoja septyniolika. Su lietuvių tauta Honoratą Kožminskį jungė ne tik bendra carinės okupacijos patirtis, bet ir tai, kad net septynios iš jo įsteigtų vienuolijų gyvuoja Lietuvoje dar nuo Honorato laikų iki šiol. Pal. Jurgis Matulaitis su juo asmeniškai bendravo, sėmėsi patirties vienuoliškame gyvenime, taip pat steigdamas lietuviškąją Nekaltojo Prasidėjimo seserų vargdienių vienuoliją. Turbūt neatsitiktinai šv. Jonas Paulius II šiuos du didžius Bažnyčios sūnus Vatikane tą pačią, 1988 m. spalio 16 dieną paskelbė palaimintaisiais. Honoratas rašė: "Stenkis mylėti tuos, su kuriais nuobodu, kurie erzina savo elgesiu. Joks žmogus negali taip trokšti Dievo malonių, kaip Dievas nori jas suteikti."

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021