Gruodžio 11 d.

     1643 m. gruodžio 11 d. Londone buvo pakartas, išskrostas ir
ketvirčiuotas palaimintasis Artūras Belas (gim. 1590) OFM, kunigas,
poliglotas, slapta teikė sakramentus katalikams ir buvo melagingai
apkaltintas šnipinėjimu, išgirdęs mirties nuosprendį ėmė giedoti himną
"Te Deum" ir labai dėkojo teisėjams už suteiktą garbę numirti dėl Kristaus.

Paruošė, Vytautas Jakelis

Vilties Miestas, 2021