Šv. Antanas Galvao

     1822 m. gruodžio 23 d. Brazilijoje mirė šv. Antanas Galvao (gim. 1739), OFM, kunigas, mistikas, poetas, vieno San Paulo maldingų moterų sambūrio dvasios tėvas, sutiko seserį Heleną Mariją do Espirito Santo, didžią atgailautoją, kuri sakėsi patirianti Jėzaus vizijų, skatinančių įsteigti naują kongregaciją. Brolis Galvao, būdamas jos dvasios tėvas, pritarė jos norui ir pats padėjo jį įgyvendinti. Pirmasis Brazilijoje gimęs šventasis.

Paruošė, Vytautas Jakelis

antanas galvao sventasis

Vilties Miestas, 2021